Välkommen till Kvaba eftis

Läsår 2021-2022

Eftiset i Kvaba är verksam i skolans utrymmen. Eftisledare är Ian Skipworth och Jonas Koivumäki.

Katarina Sjögren och Nina Saari är också en del av eftispersonalen.

Epost: kvabaeftis@gmail.com

Tfn: 040 1520 417

 

Eftisets verksamhetsplaner hittar du via denna sida (länk till sidan)

 

Det är viktigt att man på eftiset vet om någonting extra förekommer då barnet går i eftiset. T.ex. om någon annan söker barnet, om barnet får själv gå hem, eller ej kommer alls någon dag. I dessa och eventuella andra viktiga fall, meddela ledarna snarast. Bekanta er gärna också med eftisets regler nedan och gå igenom dem med barnet där hemma före skolstarten.

 

Priset för eftiset

 

BORGÅ STAD

Avgifter, uppsägning, ändring av tid

Avgifter

81 euro/månad för tre timmar/dag

108 euro/månad för fyra timmar/dag

135 euro/månad för fem timmar/dag

Du kan välja antalet eftistimmar. Månadsavgiften fastställs enligt den längsta tiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften.

Avgiften kan debiteras för varje månad då barnet deltar i verksamheten. Halva avgiften debiteras om verksamhet ordnas högst 10 dagar eller om barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i verksamheten mer än 10 dagar under ifrågavarande månad. Om sjukfrånvaron fortsätter hela månaden debiteras ingen avgift. I fråga om sjukfrånvaro bör ett sjukintyg uppvisas. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande hela kalendermånaden, debiteras halva månadsavgiften.

Avgiftsbefrielse eller nedsatt avgift

Ifall du  har svårigheter att betala räkningen kontakta social- och familjetjänster som kartlägger familjens ekonomiska situation.

 

Uppsägning och ändring av tid

Sänd meddelandet om uppsägning eller ändring av tiden med motiveringar till koordinatorn med en blankett eller e-post. Vänligen meddela också ledaren.

Uppsägningstiden är minst en kalendermånad innan ändringen träder i kraft. Medlemskapet slutar alltid i slutet av en månad.

Eftistiden kan ändras endast en gång per läsår. Ändringen träder i kraft genast från följande månad. 

 

Eftiset är öppet

från klockan 12.00 till 17.00. måndag till fredag. Då det är dåligt väder är det bra att ha extra byteskläder och inneskor.

Kontakta oss gärna om ni har frågor gällande eftiset.

Hälsningar

Kvaba eftis
Kvarnbackens Hem & Skola rf.


www.eftis.fi 
en finlandssvensk sida för alla föräldrar och alla som jobbar med eftis verksamhet.
 


 

REGLER I EFTISET

Vi säger förlåt.

Vi får leka, spela, pyssla 
och vara med vänner.

Vi skall lyda vuxna.

Vi skall inte skrika, slåss 
eller svära.

Vi förstör eller kastar inte 
saker.

Vi använder inte telefoner 
utan lov.

Vi går inomhus.

Vi städar undan efter oss.

Vi äter snyggt och utan bråk.

Vi äter oss mätta.

 

♦  ♦  ♦

Hem och Skola infobladet ?