BÄSTA FÖRÄLDRAR / VÅRDNADSHAVARE I KVARNBACKENS SKOLA

Hem och Skola föreningen finns till för ditt skolbarn och dig. Föreningen erbjuder ditt barn möjlighet att ta del av klubbverksamhet, som annars inte skulle ordnas inom skolan. Under skolåret ordnas olika aktiviteter där föräldrar och barn tillsammans med skolans lärare och personal kan delta, ha kul och lära känna varandra. Föreningen stöder också gemensamma aktiviteter i klasserna och bidrar på olika sätt till att ge skolan – och därmed eleverna - en liten guldkant i tillvaron.

Föreningen har som mål att vidareutveckla kontakten mellan hemmen och skolan samt att förmedla hemmens åsikter förutom till skolans lärarkår också till stadens beslutsfattare. Eftermiddagsverksamheten som ordnas för eleverna i årskurserna 1 i Kvarnbackens skolas utrymmen, är också en av föreningens verksamhetsformer.

Klassombuden är en länk mellan hemmen och skolan. Föreningens kontakt till klassombuden upprätthålls bl.a. via gemensamma träffar och föreningen ger klassombuden information och stöd i deras viktiga uppgift.

Med önskan om ett gott och aktivt samarbete!

 

Medlemsavgiften för läsåret 2023 - 2024 är
15euro/familj

Betalningsanvisningar:

 
Konto: Aktia FI85 4050 1020 1571 93
BIC:HELSFIHH  
Summa: 15€  
Mottagare:
Kvarnbackens Hem och Skola rf
Referens:

20239

Förfallodag:
16.11.2023

 

 

♦  ♦  ♦