Massor av nyttig lägerskole-info finns på Förbundet Hem och Skola rf:s hemsida:

http://www.hemochskola.fi/material/lagerskola/

 

Vill ni förtjäna pengar för lägerskolan, kolla länken nedan:

http://www.anpdm.com/newsletterweb/42465043704945594474424659/414051457449425C4772454B514271