Hej föräldrar!

 

Välkomna med i Kvarnbackens Hem och skola-föreningens verksamhet!

Om du har frågor eller är intresserad av att komma med i verksamheten, kom gärna med på föreningens årsmöte tisdagen den 29 september, kl. 18.00 i Kvarnbackens skolas matsal! Se inbjudan nedan.

Tyvärr begränsar pandemiläget vår verksamhet ganska mycket den här hösten.

Men vårt fina eftis med underbara ledare är kanske vår viktigaste uppgift och det är såklart öppet.

Vanligtvis brukar vi på hösten ordna med:

-kaffe för föräldrar på Hem och skola-dagen då även skolan brukar ha öppna dörrar, uteblir dock i å

-Svenska kvällen med olika programpunkter uteblir också

-Tomtestig vid lillajul ska vi försöka ordna i år!

 

Mera info om vår verksamhet finns på vår hemsida och på facebook finns vi också!

Kontakta oss gärna när som helst på kvarnbackenshemochskola@gmail.com!

 

Tyvärr är det mot föreningens stadgar att delta i årsmötet på distans, men ifall man är intresserad av att komma med i styrelsen men är förhindrad (p.g.a. karantän, sjukdom etc.) kan man kontakta styrelsen på förhand och diskutera saken!

 

Varmt välkomna med och håll igång vår förening som är av stor vikt för eleverna bl.a. för eftisverksamheten!

MÖTESKALLELSE 18.09.2020

ÅRSMÖTE FÖR KVARNBACKENS HEM OCH SKOLA RF.

 

Tid:    Tisdag 29.9.2020 kl. 18.00

Plats:  Kvarnbackens skolas matsal

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

Mötets öppnande

Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare (och rösträknare) för mötet

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

Godkännande av föredragningslistan för mötet

Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse för året 2019-2020 och verksamhetsgranskarnas utlåtande

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga

Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift

Val av ordförande för verksamhetsåret och val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå

Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant för följande år

Övriga ärenden

Mötets avslutande

 

Årsmötet är en öppen tillställning för alla föräldrar i Kvarnbackens skola!

Enligt föreningens stadgar finns det inte möjlighet att delta på distans.

Vi bjuder på kaffe med tilltugg!

Välkomna!

Borgå, 18.9.2020

Styrelsen