Välkommen på tomtestig

Torsdagen den 22.11 kl 18-19 på skolgården

 

En lekfull tomtestig med frågesport lämpad för hela familjen. Kom med och träffa andra familjer i höstmörkret. Ta gärna med ficklampor, det är mörkt.

 

Vi bjuder på glögg och pepparkakor!

Hälsingar Styrelsen

 

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR KVARNBACKENS SKOLAS HEM OCH SKOLA RF ÅRSMÖTE

 

Tid: onsdagen 3.10.2018 kl. 18.30

Plats: Kvarnbackens skola, aulan

 

 

Mötets öppnande

Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare (och rösträknare) för mötet

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

Godkännande av föredragningslistan för mötet

Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse för året 2017–2018 och verksamhetsgranskarnas utlåtande

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga

Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift

Val av ordförande för verksamhetsåret och val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå

Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant för följande år

Övriga ärenden

Mötets avslutande

 

Årsmötet är en öppen tillställning för alla föräldrar i Kvarnbackens skola. Enligt föreningens stadgar finns det inte möjlighet att delta i mötet på distans.

 

SERVERING!

VÄLKOMMEN!

Borgå 24.9.2018

Styrelsen

Saara Henkola

 

Ordförande