Infobrev 27.10.2021

BÄSTA FÖRÄLDRAR / VÅRDNADSHAVARE I KVARNBACKENS SKOLA

Hem och Skola-föreningen finns till för ditt skolbarn och dig. Föreningen har som mål att vidareutveckla kontakten mellan hemmen och skolan samt att förmedla hemmens åsikter förutom till skolans lärarkår också till stadens beslutsfattare.

Föreningen bidrar på olika sätt till att ge skolan – och därmed eleverna - en liten guldkant i tillvaron. Under skolåret ordnas olika aktiviteter där föräldrar och barn tillsammans med skolans lärare och personal kan delta, ha kul och lära känna varandra.

 

Förra läsåret har säkert varit jättetungt för de flesta vårdnadshavare, och vår underbara skolpersonal och lärarkår har också fått tänja på sin förmåga att anpassa sig till en helt ny situation under kort varsel.

Vår Hem och Skola-förening vill meddela varje vårdnadshavare, att ingen är ensam i denna stund! Vi kommer att klara oss genom detta livsskede tillsammans, med stöd av varandra.

Gemenskap mellan hemmet och skolan är av de viktigaste element som finns för vårdnadshavare av skolåldersbarn. Låt oss ta ut det mesta av denna gemenskap som vi byggt.

Vi tar gärna med nya föräldrar i vårt roliga gäng samt hjälp och extra händer till våra evenemang. Våra kontaktuppgifter finns bifogade.


Vi hoppas också att alla familjer har möjlighet att understöda verksamheten med att betala medlemsavgiften enligt betalningsanvisningarna. Föreningens verksamhet är beroende av understödet som vi får av er vårdnadshavare.

1 betalning per familj / läseår.

Betalningsanvisningarna finner du på denna sida.

 

Kommande evenemang:

  • Reflexdisco på skolgården torsdagen den 4.11. kl.18-20

  • Tomtestig i december, ute på skolgården

På våren ordnar vi om möjligt program som matvecka, morgonmål för 6:orna, mm.

Håll er uppdaterade via Facebook eller hemsidan!

Kvarnbackens Hem och Skola (länk till vår Facebook-profil)

 

Klassombud! Kom ihåg att anhålla om ett årligt stöd för era egna evenemang, blankett finns på hemsidan! Från takorganisationen Hem och Skola kan man ansöka stöd för lägerskola.

 

Med önskan om ett gott samarbete!

 

Styrelsen 2021-22

Ordförande

Linda Mäkelä

tfn: 050-3017174

Viceordförande

Malena Skogman

tfn: 040-5950964

Sekreterare Malin Grönholm
Kassör Birgitta Flakholm-Nirhamo
Webbansvarig Johanna Andersson
Webbansvarig Sara George
Föräldrarepr. (eftiskontakt.) Alexandra Seeck
Föräldrarepr. Marie Grönroos
Föräldrarepr. Nina Lindqvist
Lärarrepr. Elisabeth Frisk
Lärarrepr. Elisabet Abbor

Kvaba eftis 2021-22

Eftispers. Ian Skipworth (ansv. eftisledare)
  Jonas Koivumäki
  Katarina Sjögren
  Nina Saari
   
  kvabaeftis@gmail.com
  tfn: 040-152 0417

 

Medlemsavgiften för läsåret 2021 - 2022 är
15euro/familj

Betalningsanvisningar:

 
Konto: Aktia FI85 4050 1020 1571 93
BIC:HELSFIHH  
Summa: 15€  
Mottagare:
Kvarnbackens Hem och Skola rf
Referens:

1020212

♦  ♦  ♦

Hem och Skola infobladet ?