9.11.2022 Infobrev 2022-23


BÄSTA FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE I
KVARNBACKENS SKOLA


Hem och Skola-föreningen finns till för ditt skolbarn och dig. Föreningen har som mål att vidareutveckla kontakten mellan hemmen och skolan samt att förmedla hemmens åsikter
förutom till skolans lärarkår också till stadens beslutsfattare.

Kvarnbackens Hem och Skola bidrar på olika sätt till att ge skolan – och därmed eleverna - en liten guldkant i tillvaron. Föreningens viktigaste uppgift är att driva skolans eftermiddagsklubb.

Läsåret 2022- 2023 kom det inga nya medlemmar till Kvabas Hem och Skolas styrelse. Vi tar gärna med nya föräldrar i vårt roliga gäng samt hjälp och extra händer till våra evenemang. Utan en fungerande styrelse finns inget eftis.

Våra kontaktuppgifter finns nedan. Under skolåret ordnas olika aktiviteter där föräldrar och barn tillsammans med skolans lärare och personal kan delta, ha kul och lära känna varandra.


Kommande evenemang:
- Kvaba-kvällen 24.11.2022 klockan 18-20. På programmet bl.a olika workshops,
lotteri, café ordnat av 5A och 5C, photobooth mm. Hela familjen är välkommen!
- Tomtestig på skolgården i december
- Påskjippo
- Föräldrakväll
- Morgonmål för 6:orna på våren, mm.


Håll er uppdaterade via Facebook eller hemsidan!
De två första veckorna av sommarlovet 2023 ordnar vårt eftis sommarverksamhet
(Softis) på skolan för barnen som går ut 1an, 2an och 3an.

Klassombud!

Kom ihåg att anhålla om ett årligt stöd (20 €) för era egna evenemang, blankett finns på hemsidan! Meddela gärna era kontaktuppgifter till föreningen för att
få info om kommande evenemang.
Från takorganisationen Hem och Skola kan man ansöka stöd för lägerskola.

Vi hoppas att så många familjer som möjligt har möjlighet att understöda verksamheten med att betala medlemsavgiften (information nedan / 1 betalning per familj). Genom att betala in medlemsavgiften hjälper du stöda vår verksamhet. Betalnings anvisningar i höger spalt.

Med önskan om ett gott samarbete!

 

KONTAKTUPPGIFTER

Hemsida: http://kvarnbacken.hemochskola.fi/hem/

E-post: kvarnbackenshemochskola@gmail.com

Vi finns också på Facebook! @kvarnbackenshemochskola

 

Styrelsen 2022-23

Ordförande

Linda Mäkelä, tfn: 050-3017174

Viceordförande

Marie Grönroos

Sekreterare Malin Grönholm
Kassör Birgitta Flakholm-Nirhamo
Webbansvarig Sara George
Föräldrarepr. (eftiskontakt.) Alexandra Seeck

Kvaba eftis 2022-23

Eftispers. Ian Skipworth (ansv. eftisledare)
  Jonas Koivumäki
  Katarina Sjögren
  Nina Saari
  Mårten Johansson
  kvabaeftis@gmail.com
  tfn: 040-152 0417

 

Medlemsavgiften för läsåret 2022 - 2023 är
15euro/familj

Betalningsanvisningar:

 
Konto: Aktia FI85 4050 1020 1571 93
BIC:HELSFIHH  
Summa: 15€  
Mottagare:
Kvarnbackens Hem och Skola rf
Referens:

2223102

Förfallodag: 30.11.2022

♦  ♦  ♦