Välkommen!

Kvarnbackens skola har haft en föräldraförening sedan 1986 och föreningen hette fram till hösten 2009 "Hem och Skola i Kvarnbackens, Näse och Vårberga skolor rf". 2009 delades föreningen upp och nu har Kvarnbackens skola en förening för elever och föräldrar  – Kvarnbackens Hem och Skola rf.

Hem och Skola föreningen finns till för eleverna och föräldrarna. Under skolåret ordnas olika aktiviteter där föräldrar och barn tillsammans med skolans lärare och personal kan delta, ha kul och lära känna varandra. Föreningen stöder också gemensamma aktiviteter i klasserna och bidrar på olika sätt till att ge skolan – och därmed eleverna - en liten guldkant i tillvaron.

Föreningen har som mål att vidareutveckla kontakten mellan hemmen och skolan samt att förmedla hemmens åsikter förutom till skolans lärarkår också till stadens beslutsfattare. Eftermiddagsverksamheten som ordnas för eleverna i årskurserna 1 i Kvarnbackens skolas utrymmen, är också en av föreningens verksamhetsformer.Vi hoppas att engagerade föräldrar kommer med i föreningen och att alla familjer har möjlighet att understöda verksamheten genom att betala medlemsavgiften.

Välkommen med!


 

Logon, ritad av Nadja i åk 6, som vann logotävlingen våren 2010

♦  ♦  ♦