Stipendier för lägerskolor/studieresor 2022

22.09.2021 kl. 17:03

Föreningens styrelse förmedlar följande nyhet om möjlig stipendieansökning för lägerskolor/studieresor för år 2022.

å styrelsens vägnar, Johanna

 

 

Stipendier för lägerskolor/studieresor 2022

 

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd lediganslår i samarbete med Förbundet Hem och Skola i Finland stipendier för lägerskolor/studieresor/startläger som hålls under år 2022. 

 

Med lägerskola avses undervisning som sker utanför skolan och där övernattning ingår. En lägerskola är en resa som klassen eller gruppen företar i hemlandet eller utomlands och som stöder skolans pedagogiska arbete. En lägerskola skall gärna också främja klassandan. 

 

Gymnasierna erbjuds möjlighet att söka om bidrag för studieresor/lägerskolor två gånger per år! Ansökan på hösten är menad för vårens eller hela årets resor. Ansökan som görs på vårterminen är endast för höstens resor.

 

Stipendiets storlek varierar beroende på antalet skolelever som deltar i lägerskolan. Understöd till lägerskolor där kommunen/skolan bekostar hela lägerskolan beviljas inte!

 

Ansökan görs elektroniskt på adressen

http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home

senast 15.10.2021. Ofullständigt ifyllda eller för sent insända ansökningar beaktas inte. 

 

Året 2020 och 2021 har varit utmanade för skolorna och speciellt att ordna lägerskolor/studieresor under pågående pandemi har varit knepigt. Därför har många lägerskolor/resor flyttats fram. En lägerskola som redan blivit beviljad bidrag kan inte i denna rond ansöka om bidrag.

 

September 2021

 

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd / Edvard Silén, Ombudsman

Förbundet Hem och Skola / Tove Lindqvist, Administrativ assistent

Johanna