Möjlighet till understöd för att delta i softis

08.04.2022 kl. 19:00
Möjlighet till understöd för att delta i softis

Se hit!


Med understöd av Svenska Ferie koloni hemmet i Borgå rf. har Kvarnbackens hem o skola möjlighet att erbjuda friplatser till sommarens dagsläger, Softis.

En fritt formulerad ansökan om en friplats för ert barn kan skickas med e-post till kvabaeftis@gmail.com senast 30.4.22
Ansökningarna är konfidentiella och tas emot av eftis ledarna som har tystnadsplikt.

Sara